torsdag 12 april 2018

MODELLERING och FÖRLORAD FORM

 I dagarna tre har K1 modellerat porträtt på varandra , formtagning med förlorad form pågår nu, därefter gjutning i betong eller gips.torsdag 5 april 2018

UpprepningWorkshop för Konst 1 med Jamila Drott, konstnär från Malmö.
Kursen handlar om repetition som strategi. 
Att göra många, är en praktisk arbetsmetod för att få något ur händerna, men det kan också vara intressant att undersöka vad som händer med en gest, en bild, ett uttryck när det inte längre är en utan många. Att se hur ett monument byggs upp, medan den unika gestens ursprungliga betydelse förändras, när den inte längre är unik utan ingår i ett större mönster.
Jamila Drott