torsdag 22 september 2011

Metamorfos 2


Vad har du i fickan?
Måla av det. Låt det förvandlas. 7 målningar på 7 dagar. Längre och längre bort från utgångspunkten, eller tillbaka igen?fredag 16 september 2011

Videoworkshop för Konst 2Rörlig bild som konstnärligt uttrycksmedel.
1840 tal – Hans Christian Andersens äventyr Skuggan, 1920-talet – Viking Eggelings Diagonalsymfonin, Eija-Liisa Athila – 1995 – If 6 was 9, Margeurite Duras – Les Mains Négatives från 1978.
Utgångspunkten för arbetet var HC Andersen – jag...mitt minne av...
Frågeställningarna kretsar kring om hur vi använder minnet och berättelser i vårt konstnärliga arbete.
Handledare var David Skoog.

stills ur videoverken
Hannes Ahremark

Emma Andersson

Johan Berglund

Mirza Cizmic

Matthieu Cousin

Maja Franzén

Kajsa Kiuttu

Julia Larsson

Anna Nilsson

Tiina Nilsson

Ronja Pedersen

Matilda Svedberg

Jenny Svensson

Maria Weber

Morris Widerberg

torsdag 15 september 2011

Studera Mera 76


k2 Skånelänga/Kajsa Kiuttu

k1 Moln/Nina Myrendahl

måndag 12 september 2011

Studera mera 75

k2 rött/Ronja Pedersen

k1 trappor/Karin Ellerstrand Bengtsson

fredag 9 september 2011

Metamorfos 1

Metamorfos. Från Ovidius verk Metamorphoseon libri, rakt in i dagens aktella konst. Metamorfos är ett av hösten övergripande tematik för Konst 1. Arbetet har börjat i skulpursalen med modellering, formtagning och gjutning. Detaljer ur ansiktet; näsan munnen, ögat och örat i stor skala.

måndag 5 september 2011

Studera Mera 74


k2.djur/Maja Franzén


k1.djur/Siri Berg-Tollbom.

Bianca Maria Barmen Kohn (som undervisar på skolan i kroki september och oktober) valde ut sitt favorit djur, både i K1 och K2.

Tabu

”Tabu”
Målerikurs på Konstskolan Munka.
Under en och en halv veckas tid arbetade eleverna i årskurs två med
att låta sina erfarenheter av måleriet konfronteras nya metoder och
strategier. Att ifrågasätta sina ditintills invanda gestaltningsgrepp blev
den mest påfallande möjligheten för närmandet till tabubegreppet. Och
det narrativa fick komma fram först när den formella strukturen blivit en
visuell retorik.
På kursens första dag diskuterades tabubegreppet. Kopplingar till
religionsföreställningar och lagar i samhället var för de flesta uppenbara.
Att tabu begreppet inte är något statiskt framstod också tydligt i
diskussionen. Hur mycket av tillfällighet och slump kan man tillåta sig
införliva sitt måleri var en fråga som ställdes men lämnades av de flesta
studenterna verbalt okommenterad ända fram till redovisningen. Tanken
på tillfälligheten som rent av förutsättning för en konstnärlig process blev
belyst först på slutgenomgången. Och detta kan för många ha varit den
viktigaste erfarenheten av kursen. En av övningarna, att förstora en
detalj från en av sina målningar och göra denna detalj till självständig
målning, bekräftade betydelsen av det på förhand ej planerade.
Genomgången hade mycket diskussioner kring det narrativas möjlighet
att frambära det oförskämda eller opolerade innehållet samt vikten av
den formella strukturens sammansättning för att lyckas med detta.
På det stora hela har det varit en spännande kurs som först och främst
gjordes av studenterna själva. I egenskap av lärare har jag mest tagit på
mig rollen att bjuda motstånd, men naturligtvis också uppmuntra
pågående arbete. Men framför allt har jag funnits med på kursen som
samtalspartner och äldre kollega för att främja en visuell retorik!
Peter Dacke
2011-09-05
Mathieu Cousin

Maria Weber

Jenny Svensson

Morris Widerberg

Hannes Ahremark

Tiina Nilsson

Matilda Svedberg

Clara Bro Uerkvitz

Maja Franzén

Ronja Pedersen

Emma Andersson

Mirza Cizmo

Kajsa Kiuttu

Johan Berglund

Julia Larsson

Louise Elkjaer Madsen