måndag 25 augusti 2008

>>Gåendet bestämde seendet och seendet bestämde gåendet,
tills det föreföll som om bara fötterna kunde se.<<
Robert Smithson

19-29 augusti gör Konstskolan startprojeket "gå" över två dagar med övernattning.Karta
Vägen från Munka Ljungby till Gamlaholm i Tåssjö studerades av varje grupp som en karta.
Grupp 5 redovisar, Ellen Freed, Hedvig Zillén, Linn Eriksson,Emilia Przybylski och Anna Nilsson

Flotta
150X150 cm pappersark blir till flytande objekt

lördag 16 augusti 2008

Sommarkurser 2008


Under sommaren i juni och juli har det pågått fyra sommarkurser på Konstskolan. Raku, Porträtt skulptur, Porträtt måleri och Konstresa till Berlin.
Examen

Fredagen 30 maj avslutningsdagen.


"-Vad tänker du på när du står här nu?" liten performance i bibloteket av Ellen, Johannes o. David.

NIMIS

Torsdagen d.29maj arrangerarde Konstskolan terminens sista utfärd för hela Folkhögskolan.
Vi åker i två fulla bussar och beöker fristaten Ladonien. Konstnären vägleder oss ner till Nimis och Arx (se: http://www.vilks.net/nimis_arx.html ).

Framför Himmelstorpsgården på Kullaberg får vi en generös och grundlig berättelse om hela projektet av Lars Vilks.samtidigt reparerar L.V. sitt verk.

B-DAGEN.


Hjälp oss att få syn på oss själva!
Måndagen den 26 maj 2008 lade sig Konstskolan Munka under luppen. Med hjälp av inbjudna gäster ville vi försöka formulera vad som egentligen är det viktigaste med Konstskolan och Konsten.
Eftersom gästerna inte visste så mycket om Konstskolan blev vi tvungna att förklara tydligt vad det är vi håller på med.
Gästen ställde frågor till en liten grupp elever, och diskutera med dem vad deras utbildning går ut på.
Vi bjöd på resa, mat, kaffe, kakor och presenter!

Henrik Stenberg (sociolog) Linda Toft (kurator)
- så här trodde jag det var att gå på konstskola innan jag kom hit...
- så här tror jag nu...
Framsida och baksida, före och efter munkabesöket, tankebubbla att hänga ner från taket i ettornas ateljé
- 3 goda råd till konstskolan, råd som inte nödvändigtvis är snälla
3 kilar från varje gäst