torsdag 15 mars 2018

BUSSTUR TILL LUND

Hela dagen har vi danskroki tillsammans med Kulturcentrum Skåne i Lund.
                     Teckning, musik och rörelse.
    På kvällen är vi  på Skissernas Museum.


måndag 12 mars 2018

FF/REW


Lovisa

Nikki

Noemi
Sara


Kursen FF/REW  handlar om att beskriva sitt eget konstnärliga arbete.

Att skriva om det, tala om det, dokumentera det, sammanfatta det inför framtiden.
Det finns många olika sätt att skriva om konst, många sätt att tala om konst, många sätt att dokumentera.
Under kursen FF/REW får ni möjlighet att ta reda på vilket sätt som passar er och ert arbete.

Stina

Palle

Presentera ert konstnärliga arbete i form av en film eller ett bildspel.

Allt ni har gjort? 
ett exempel? 
en beskrivning? 
en dokumentation? 
en ansökan? 
sanningen? 
en sammanfattning? 
ett urval? 
som blir ett nytt verk?

Lea

Jon

Erik

Alicia

Alva

Christian

fredag 9 mars 2018

KROPPEN

Uppgift för Konst 1 under två veckor under ledning av Maria Werger:
- arbeta med ett eget fritt projekt om KROPPEN
- arbeta öppet och undersökande, testa allt du kommer på
- låt din process vara visuell, så att du själv och andra kan se den
- tänk på ateljén som din arbetsplats, ditt laboratorium
- spara allt
- bli inte färdig

Förutsättningar:
- varje arbetsdag börjar med en uppvärmningsövning, måleri, om Kroppen.  
(Öra, Ärr, Inzoomning på kroppen, Utzoomning på kroppen, Kropp i arbete, Kropp med redskap)
- arbetsgrupperna, 5 personer i varje, träffas minst en gång om dagen för att prata om hur det går och hjälpa varandra praktiskt.


torsdag 8 mars 2018

Gittan Jönsson


Gittan Jönsson föreläser på Munka 7 mars 2018


Gittan Jönsson visar Historieboken