måndag 16 mars 2015

M P R

= mätning påverkar resultatet.
När termometern doppas i kaffekoppen ändras temperaturen på kaffet något lite. Fågelskådarens närvaro förändrar fåglarnas beteende. Vad händer då när en observerar sig själv och sitt konstnärskap? Förändras arbetet? Blir mätningarna och beskrivningarna en del av konsten?
K2 har sedan december gjort olika typer av mätningar av sin konst, sina metoder,sina ateljéplatser. Kursen har innehållit dokumentation, text och samtal.
I torsdags presenterade var och en sig själv som konstnär i text, bild och tal på 10 minuter. Att fundera över: är detta en performance? Ett nytt verk? En föreläsning? Bildvisning? Allt samtidigt? Vad är dokumentation? När blir det konst av det? Eller poesi?
Här under syns några av presentationerna


Här kan du läsa Helen Muholas MANIFEST

Inga kommentarer: