fredag 1 mars 2013

STUDERA MERA 112

Allan från Köpenhamn var modell.

K2, Tår / My Sjöberg
K1. Ljus och skugga på metall/ Hanna Molin

Inga kommentarer: