lördag 9 mars 2013

Förbereder ÖPPET HUS.

Lotterivinsterna presenteras, inför utlottningen i morgon. Lotteriet går oavkortat till årets studieresa till Gdansk.
K2. Spikar upp sina bilder från goöv till tak
 Hanna räknar

Inga kommentarer: