torsdag 15 mars 2012

Studera Mera 90

I dag är verkligheten mätbar. Skalaövningar, modellteckning skala 1:1 och vaxmodell i skala 1:10.
Studera mera K1 / / Mathilda Björk /stolar

Inga kommentarer: