måndag 12 mars 2012

Grafiskt partitur

Den 10-11 mars var några av Konstskolans andraårselever på en workshop i grafisk partitur. Musikalisk grafik. Ledare för workshopen var Erik Peters. Vi arbetade under två intensiva dagar tillsammans med två musikgrupper; Feed från Sverige och Poing från Norge. Workshopen avslutades med en konsert i Ljungbergsmuseet i Ljungby. Två exempel på samarbetet.


Hannes Ahremark


Jenny Svensson


Länk

Inga kommentarer: