tisdag 16 oktober 2007

Det immateriella

Projektet "det immateriella" för tvåorna hade sin utgångspunkt i år 1660 när den första bärbara camera obscura uppfanns. I praktiken den första kameran eller diabildsprojektorn. Uppgiften var därför att skapa ett bildspel. Man fick arbeta i vilket material som helst, teckning, foto, skulptur, måleri, installation, ljud osv, men allt skulle överföras på något sätt som bildsekvens. Man kunde arbeta antingen digitalt eller analogt, men allt skulle gå att projicera. Allt från videoprojektor till att själv stå och vända på overhead var tillåtet.
Projektet varade under 3 veckor och avslutades med genomgång.

Marie Andersson


ljusinstallation med teckning och ljud, Julia Stepp

Inga kommentarer: