onsdag 17 oktober 2018

Alter Ego

Workshop med Nygårds Karin Bengtsson
Alter Ego 
Att formulera ett konstnärskap
Att finna sitt alter ego och arbeta med det i sin konst

Att formulera sitt konstnärskap med hjälp av sitt alter ego
Iscensättning
Iscensatt fotografi 
Självporträtt
Samtal
Diskussion
Presentation


Inga kommentarer: