fredag 9 mars 2018

KROPPEN

Uppgift för Konst 1 under två veckor under ledning av Maria Werger:
- arbeta med ett eget fritt projekt om KROPPEN
- arbeta öppet och undersökande, testa allt du kommer på
- låt din process vara visuell, så att du själv och andra kan se den
- tänk på ateljén som din arbetsplats, ditt laboratorium
- spara allt
- bli inte färdig

Förutsättningar:
- varje arbetsdag börjar med en uppvärmningsövning, måleri, om Kroppen.  
(Öra, Ärr, Inzoomning på kroppen, Utzoomning på kroppen, Kropp i arbete, Kropp med redskap)
- arbetsgrupperna, 5 personer i varje, träffas minst en gång om dagen för att prata om hur det går och hjälpa varandra praktiskt.


Inga kommentarer: