lördag 11 november 2017

pop up #8


 Pop up #8 på Galleri Moment i Ängelholm
visar Konstskolan Munkas bidrag till X-site.
(X-site är ett landart-projekt längs hela kusten
mellan Helsingborg och Göteborg.)


I september tillbringade K1 ett dygn vid stranden
i Skälderviken, mellan järnvägen och havet vid 
Sven Jons Udde.
Vi använde kol som fanns på platsen 
(rester från Valborgsbålet) och tecknade på stenarna
som ligger som en barriär mot havet.

Teckningarna tvättades bort av
regnet nästan genast. 
Flyktigt
Förgängligt
I utställningen på Galleri Moment
visas dokumentation av kolteckningarna

Vi försökte också dokumentera själva
platsen /siten
ta med oss platsen in i galleriet

teckningar
texter
detaljer
frottage
horisontlinjen
vatten
väder
vind
strandfynd
mm
Inga kommentarer: