lördag 28 oktober 2017

KARTA

KARTA, vad är det och hur kan en arbeta konstnärligt med utgångspunkt från det begreppet. Kartan är en visuell översättning av en specifik del av världen. Under åtta veckor vi funderat över KARTA, med hjälp av  teckning, måleri och keramik. Fotoskolan har arbetat parallellt med samma tematik. Vi gör en gemensam genomgång i små grupper med Konst 2 som opponenter.


Diana Habtom Kidane

Alicia Svensson

Anders Hjalmarsson
  
 Emil Wickholm Turesson

 Jonna Wäreby
  
 Sara Poppler Carredano

Inga kommentarer: