onsdag 15 mars 2017

Kurs i analog fotografi


Målet med arbetet har varit att undersöka fotografi, fotograferandet och betydelsen av tid. Under vilka förutsättningar existerar ett fotografiskt ögonblick, den fotografiska handlingen. Vi har också diskuterat om ett fotografi är det samma som en bild, en avbild, eller är något annat. Det är inte alltid den slutgiltiga bilden som är det viktiga utan själva handlingen. Viljan att undersöka var eller hur en bild möjligen uppstår.

Inga kommentarer: