lördag 7 november 2015

DET FÖRDOLDA.

K2 har under en vecka, tillsammans med konstnären Tamara De Laval från Malmö, jobbat med dold konst under titeln Det Fördolda. Alla 12 verken finns utspridda i Munka-Ljungby.
Se deras Blogg  http://detfordolda.blogspot.se/

Inga kommentarer: