torsdag 24 april 2014

Upprepning

Läsårets sista tematik för arbetet i K1 är Upprepning. Upprepning som konstnärlig metod, som inspiration. Arbetet började innan påsken med en gästlärare, Gertrud Alfredsson, som arbetade tillsammans med K1 om en enorm gemensam teckning, OPERA...
...och just nu pågår arbetet för fullt i keramikverkstaden med henkelpress och ett givet format på 20x20 cm. Konstskolans keramiklärare Johan Bjärntoft leder det arbetet.

Inga kommentarer: