lördag 22 september 2012

danskroki

sluta dansa när musiken tystnar, frys i din rörelse, teckna det du ser omkring dig
behåll dansens tempo in i teckningen, teckna snabbt och yvigt om det var så du dansade, eller mjukt och långsamt om det var så du dansadepausKulturcentrum Skåne bjöd upp Konstskolan Munka till dans. Under en dag dansade vi och tecknade tillsammans, alla var modeller, alla tecknade. Samarbetet mellan våra två skolor fortsätter nu per korrespondens.

Inga kommentarer: