tisdag 29 december 2009

20:20


Emma Christina Landqvist

Kristin Arestav

Harri Skoglund

Theodor Zeylon

Clara Morell

Tova Eriksson

Jenny Nygren

Clara Leijonberg

Lea Tomic


Anette Ekenberg

Jenny Nygren


Hedvig Zillén

Emilia Przybylski

Emma Zetterström

20:20 är en utställning som tar sin utgångspunkt i 1920-talet. En offentlig redovisning av andraårselevernas arbeten hösten 2009.

Inga kommentarer: