lördag 16 augusti 2008

NIMIS

Torsdagen d.29maj arrangerarde Konstskolan terminens sista utfärd för hela Folkhögskolan.
Vi åker i två fulla bussar och beöker fristaten Ladonien. Konstnären vägleder oss ner till Nimis och Arx (se: http://www.vilks.net/nimis_arx.html ).

Framför Himmelstorpsgården på Kullaberg får vi en generös och grundlig berättelse om hela projektet av Lars Vilks.samtidigt reparerar L.V. sitt verk.

Inga kommentarer: